Jablonec uctil památku obětí první světové války

14.11.2018
Sté výročí ukončení 1. světové války si Jablonec připomněl už 27. října v Tyršově parku speciálním programem pro všechny generace nazvaným Konec 1. světové války aneb Jak se žilo na bojišti. U příležitosti Dne veteránů položili Petr Beitl s Lukášem Pletichou květiny a zapálili svíčky u památníků válečných obětí v různých částech města v pátek 9. listopadu.
„Obnově památníků 1. světové války se Jablonec věnuje už od roku 2016. Tehdy došlo ke zmapování stavu památníků na území města a začala postupná obnova,“ vzpomíná primátor Petr Beitl. „Uvědomili jsme si, že je potřeba si nejen připomenout válečné útrapy Velké války, ale také umožnit důstojné vzpomínání potomkům těch, kteří ve válce padli nebo zemřeli na následky zranění. Proto jsme se rozhodli nejen opravit stávající památníky, ale také vytvořit nová pietní místa tam, kde už památníky nestojí,“ dodává Beitl.

„Jablonec srostl z více obcí, každá obec měla svůj pomník svým padlým synům, proto v současném Jablonci nalezneme celkem 6 existujících pomníků,“ vysvětluje Lukáš Pleticha, náměstek primátora a milovník historie.

Památníky na Vrkoslavicích a na Dobré Vodě potřebovaly jen lehkou údržbu, v podstatě stačilo jen je očistit a obnovit nápisy. Památník s klečící ženou v Lučanské ulici v Pasekách od jabloneckého sochaře Franze Huba si vyžádal větší zásah i proto, že na něm chybí desky se jmény padlých a zemřelých. Kamenické práce provedl osvědčený kameník a restaurátor Petr Verich letos, k doplnění desek by mělo dojít na jaře příštího roku. Na obnovu tohoto pomníku zatím za 91 tisíc přispěla městu darem ve výši 50 tisíc Jablonecká nástrojárna. V letošním roce také prošel zásadní obnovou za 2,5 milionu monumentální žulový památník v Tyršových sadech, který je podle některých zdrojů i největším památníkem 1. světové války v České republice. Na památník se vrátily desky se jmény 863 padlých, zemřelých nebo ztracených Jablonečanů.

Díky dobré spolupráci a finanční podpoře Lesů ČR se v letošním roce podařilo obnovit tzv. Háj hrdinů, který se nachází v lese nad Domovem důchodců v Jabloneckých Pasekách.

„Domov býval za války sanatoriem, kde se ze svých zranění zotavovali vojáci a zemřelé tenkrát připomínali pomníčky v blízkém lesoparku. Místu se přezdívalo Psí hřbitov, protože nápisy po válce zmizely a někteří lidé se poté domnívali, že se jedná o hroby domácích mazlíčků,“ vysvětluje tajemník magistrátu a vlastivědný badatel Marek Řeháček. Na vyčištění a prořezání hustě zarostlého místa s torzy kamenných pomníčků se podíleli pracovníci VPP jabloneckého magistrátu i technika Lesů ČR. Podle archivních materiálů se podařilo postupně dohledat i jména vojáků, které háj připomínal a pamětní deska by se měla doplnit nejpozději na jaře 2019.

Na příští rok je už zpracovaný projekt na obnovu lukášovského památníku a také se připravuje kompletní rekonstrukce velkého památníku v kokonínském lesoparku.

Novotou září pamětní deska na kostelní zdi ve Mšeně a také v Rýnovicích. Obě mají připomínat památníky, které tam stávaly od 30. let do období po druhé světové válce, kdy byly zničeny. Jejich autorem je akademický sochař Jiří Dostál, který spolu se svým synem grafikem Ondřejem obě pamětní desky stylizoval do podoby někdejších památníků. Výtvarné zpracování, výroba i osazení obou pamětních desek vyšlo na 400 tisíc korun.

V Rýnovicích stál monumentální památník od známého jabloneckého architekta Rudolfa Güntera u hřbitovní zdi. Dohledávání jmen padlých a zemřelých obětí 1. sv. války bylo takřka detektivním pátráním. Pomohli nadšenci z Jablonce, ale také archiváři i muzejníci z Isergebirgsmuseum v Neu Gablonz. Nakonec se podařilo a na pamětní desce je uvedeno 43 jmen.

Ve Mšeně před kostelem došlo ke slavnostnímu odhalení památníku od sochaře Antona Thorsche v červnu 1932. Zničen byl po druhé světové válce, později na jeho místě vyrostl pomník s rudou hvězdou. Dohledávání jmen 97 padlých a zemřelých obětí 1. světové války bylo poměrně snadné – v mšenské kronice uložené v okresním archivu se dala dohledat jména těch, kteří se z války nevrátili. V tamním seznamu všech, kteří odešli bojovat, jsou padlí a zemřelí červeně označeni. Z kurentu jejich jména přeložila paní Christa Petrásková.

Obě nové pamětní desky byly slavnostně odhaleny a požehnány na přelomu října a listopadu letošního roku za účasti veřejnosti i představitelů města.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Jablonecka