O uplynulém víkendu probíhala na území Libereckého kraje dopravně bezpečnostní akce TISPOL

15.08.2018
Akce byla zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu, zejména na dodržování nejvyšší dovolené rychlosti vozidel v obci i mimo obec.  Současně policisté pátrali po odcizených vozidlech, věcech a hledaných, či pohřešovaných osobách. Zaměřili se i na problematiku spojenou s ilegální migrací, pašováním drog a ilegální přepravou zbraní. Jedním z cílů dopravně bezpečnostní akce bylo snížit počet vážných dopravních nehod.

Do akce se zapojilo více jak čtyři desítky policistů z dopravní i pořádkové služby krajského ředitelství.

Během akce policisté zkontrolovali celkem 509 vozidel, z toho 173 řidičů spáchalo přestupek v dopravě. Policisté uložili ve 167 případech za přestupky na místě blokové pokuty v celkové výši 74.500,- korun a 6 přestupků oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Vzhledem k zaměření akce, bylo jedním z nejčastějších prohřešků řidičů porušení nejvyšší dovolené rychlosti, a to celkem ve 130 případech. Policisté za ně uložili pokuty v celkové výši 62.900 korun. Jednoho řidiče oznámili příslušnému správnímu orgánu.  Druhým velmi častým prohřeškem řidičů byl nevyhovující technický stav vozidel, a to celkem v 6 případech. Bezpečnostní pásy během jízdy nepoužilo  5 šoférů. V jednom případě řidič nepředložil policistům doklad o pojištění odpovědnosti.

Co se týká alkoholu za volantem, zde však nemuseli policisté řešit žádného z kontrolovaných řidičů. Jinak tomu však bylo u jiných návykových látek. Na Liberecku kontrolovali policisté řidiče, který měl pozitivní test na drogy.

V podobných akcích budou policisté v Libereckém kraji v průběhu roku nadále pokračovat.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Jablonecka