Požár na skládce v Proseči příjem odpadu neovlivní

14.08.2018
Ilustrační foto
Požár na skládce odpadů na Proseči v pátek v noci zasáhl třídící halu na papír a plasty. Služby pro občany zůstaly zachovány. Sběrný dvůr je v provozu, příjem odpadu probíhá normálně. Společnost Severočeské komunální služby (SKS) garantuje i zajištění svozů komunálního a tříděného odpadu dle harmonogramu.
„Hala je nefunkční, shořela veškerá technologie, lis, přepravníky, vysokozdvižný vozík. Narušená je i konstrukce samotné haly,“ popisuje následky požáru ředitel společnosti SKS Zdeněk Faistaver a škodu předběžně odhaduje na řádově 20 milionů korun. Společnost je pojištěná. K zahoření došlo v pátek před devátou hodinou večer. Díky rychlému zásahu hasičů a zaměstnanců sběrného dvora nedošlo k rozšíření požáru a větším škodám. Nikdo nebyl zraněn a k ohrožení obyvatelstva nedošlo.

Odevzdávání a svoz odpadu probíhá normálně
Sběrný dvůr je provozu, příjem všech druhů odpadu probíhá normálně. K výrazným změnám nedojde ani v harmonogramu svozů komunálního a tříděného dopadu. „V současné době hledáme koncovku pro papír a plasty. Musíme zajistit likvidaci tříděného odpadu, hala v následujících měsících nebude fungovat,“ konstatuje Faistaver.

Řešením je Brandl
Překladiště v obytné zástavbě Horní Proseče není ideální. Zastupitelé proto už vloni v říjnu schválili záměr vybudovat centrum pro nakládání s odpadem v areálu bývalé teplárny na Brandlu. „V tuto chvíli máme strategické řešení a připravenou rozvojovou plochu pro přesun provozu z Proseče. Nebude to hned, ale jsme o krok napřed. Máme za sebou jednání s většinovým vlastníkem společnosti SKS, firmou Marius Pedersen, a jsme rámcově dohodnuti na dalším směřování vývoje v oblasti odpadového hospodářství v Jablonci,“ říká primátor města Petr Beitl a dodává, že i to může aktuální situaci pomoci.

„Když se nám vloni podařilo vyřešit situaci s teplem a centrální výtopna na Brandlu přestala sloužit svému původnímu účelu, zůstal průmyslový areál s velkými halami. Začali jsme přemýšlet nad jeho dalším využitím,“ popisuje náměstek primátora Miloš Vele, jak nápad na nové překladiště vznikl. Celý pozemek je majetku města nebo Jablonecké energetické, což je společnost ve 100% vlastnictví města. „Přístup do areálu umožňuje silnice přes Zelené údolí, přes letos opravený most. V lokalitě nejsou žádné obydlené domy, jimž by mohla projíždějící auta vadit tak jako lidem žijícím na Proseči,“ vysvětluje Vele.

Využití areálu teplárny pro nakládání s odpady se ukázalo jako ideální i podle studie proveditelnosti, kterou si město nechalo zpracovat u projektové kanceláře ARCHaPLAN, která má zkušenosti s odpadovým hospodářstvím v Hradci Králové nebo v Pardubicích. Předběžný odhad nákladů na vybudování nového centra zpracování odpadu je více než 48 milionů korun.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Jablonecka