Sociální služby představí příští týden v Jablonci svoji činnost

05.10.2018
Výroční desátý ročník Týdne sociálních služeb se koná v Jablonci nad Nisou od 8. do 14. října. V jeho průběhu otevírají svá sídla také registrované sociální služby působící v Jablonci. Připravené mají ukázky své činnosti, ale i kulturní program.

V průběhu týdne 8.-12. října se v Jablonci zájemcům představí 11 registrovaných sociálních služeb. „Během dnů otevřených dveří se mohou lidé seznámit se způsobem poskytování konkrétní služby a odbourat tak možná tabu, neboť své dveře otevře například i Naděje, a to jak Azylový dům v ulici Za Plynárnou, tak poradenské centrum v Dlouhé,“ připomíná náměstek Zahradník.

„Cílem Týdne sociálních služeb je jejich zviditelnění jako přirozené a nutné součásti každé moderní společnosti, tj. každé společnosti, pro kterou je důležitý důstojný život a integrace všech skupin jejích obyvatel,“ říká prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR Jiří Horecký.

Sociální služby jsou poskytovány jednotlivcům, rodinám i skupinám obyvatel, nejčastěji seniorům, osobám se zdravotním postižením, ale i lidem, kteří jsou ohroženi např. sociálním vyloučením. „Pro společnost a pro město jsou sociální služby velmi důležité. Pomáhají lidem žít běžným životem. I když mají nějaká omezení, s pomocí správné sociální služby mohou pracovat, nakupovat, navštěvovat školy, aktivně trávit volný čas, starat se sami o sebe, svou domácnost apod.,“ konstatuje náměstek primátora pro oblast sociální Miloš Zahradník. Sociální služby pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci svých klientů formou, která zaručuje zachování lidské důstojnosti, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.

V České republice působí více než 2000 poskytovatelů sociálních služeb, kteří dohromady mají přibližně 700 000 klientů. Pracují zde desetitisíce zaměstnanců.
Převzato ODTUD

Aktuálně z Jablonecka