V Jablonci si můžete zažádat o dotaci na kanalizační přípojku nebo čističku

07.08.2018
Ilustrační foto
Výstavbu domovních čistíren odpadních vod a kanalizačních přípojek statutární město Jablonec nad Nisou podporuje už od roku 2013. Letos je pro tento účel v Programu podpory technické infrastruktury vyčleněno 1,5 milionu korun. Žádat lze až do konce října.

„O investiční dotaci mohou tak jako v předešlých letech žádat majitelé rodinných a bytových domů v katastrálních územích Jablonce nad Nisou a získat tak až 50 % z celkových způsobilých výdajů, maximálně však 50 tisíc korun na jednu bytovou jednotku,“ říká náměstek primátora Lukáš Pleticha.

Letos je možné podávat žádosti o dotace od 4. dubna, zatím však město schválilo pouze dvě. Z toho jednu na výstavbu kanalizační přípojky, druhou na stavbu čističky. V dotačním programu pro tento rok tak zbývá 1,4 mil korun.

„Čas k podání žádosti mají případní zájemci ještě do 31. října, realizovat pak musí do konce října příštího roku,“ připomíná vedoucí oddělení dotací Iveta Habadová. Vzhledem k letošním podzimním komunálním volbám je pro urychlení schvalovacího procesu vhodné podat žádost ještě do konce srpna. Pokud žádost přijde až v září nebo později, budou ji projednávat až nové orgány města vzešlé z komunálních voleb.

Dotaci do 50 tisíc korun schvaluje rada města, tu nad 50 tisíc zastupitelstvo. Jakmile bude žádost schválená, uzavře oddělení dotací s žadatelem smlouvu a dotaci mu město vyplatí až po realizaci stavby.

Žádosti o dotace přijímá oddělení dotací jabloneckého magistrátu. „Systém je opět dvoukolový. V prvním kole je třeba předložit tzv. zjednodušenou žádost - projektový záměr. Pokud jej rada města schválí, pak požádá o dotaci v kole druhém,“ popisuje postup vedoucí oddělení dotací a připomíná, že potvrzení o schválení projektového záměru, které rada města vydala v minulých letech a jsou nezbytná pro podání žádosti o dotaci, jsou stále platná. To znamená, že žadatel, který má například potvrzení z roku 2013 a o dotaci ještě nepožádal, tak může stále učinit.

Podrobný popis programu včetně potřebných formulářů ke stažení je k dispozici na webových stránkách města.

Převzato ODTUD

Aktuálně z Jablonecka